Naše webové stránky používají cookies, aby zlepšily zážitek, který vám byl poskytnut. Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Prohlášení o ochraně soukromí ​Souhlasím
Produkty Menu

Top EU line

Prohlášení o ochraně soukromí

Online Trading Solutions s.r.o. (dále jen: Poskytovatel služeb) respektuje osobní údaje svých zákazníků. Poskytovatel služeb musí při nakládání s údaji dodržovat ustanovení zákona LXIII z roku 1992 o ochraně osobních údajů a zveřejňování údajů veřejného zájmu. jedná v souladu s ustanoveními tohoto zákona.

Poskytovatel služeb shromažďuje data za účelem zajištění, udržování, ochrany a rozvoje svých stávajících služeb a spravuje je po co nejkratší dobu pro konkrétní účely vyplývající ze služeb, přičemž bere v úvahu zásady ukládání dat a vyhýbání se datům.

Webové stránky poskytovatele služeb lze navštívit bez poskytnutí jakýchkoli údajů. Existují však služby povahy, které nutně zahrnují poskytování údajů. Příkladem je online nakupování.

V těchto případech budou nejnutnější údaje o nákupu zaznamenány pouze pro účely online transakce, fakturace nebo dodání produktu domů až do doby, kdy je to nezbytně nutné; včetně, v případě tohoto období, případu reklamace a záruky nebo záruky, tj. případu skladování za účelem prokázání podmínek smlouvy k pozdějšímu datu. Zadané údaje budou poté smazány.

Poskytovatel služeb není oprávněn sdělovat údaje zákazníka třetím stranám, pokud s tím zákazník výslovně nesouhlasí nebo se třetí strana kvalifikuje jako související činnost poskytovatele služeb. Přidružené společnosti podléhají stejným povinnostem ochrany údajů jako toto prohlášení.

V souvislosti s provozovanými skladovacími zařízeními poskytovatel služeb a jeho spřízněné společnosti jako zprostředkovatelé služeb neodpovídají za dodržování povinnosti ochrany údajů, kterou přijali ostatní.

Uživatelé služby mají možnost zakázat výše popsané zpracování údajů formou písemného prohlášení adresovaného poskytovateli služeb před jeho použitím a průběžně během používání. V souvislosti s tímto zákazem však s ohledem na potřebu souboru technických údajů, který je nezbytný pro vyřizování reklamací, musí zákazník vzít v úvahu možnou nemožnost služby.